Pediatr Šlapanice - MUDr. Iveta Svobodová

adresa:

Karla Čapka 13, 664 51 Šlapanice

telefon:

608 444 927

email:

info@pediatr-slapanice.cz

Aktuality z pediatrie

// Přidáno: 22.5.2024


Ordinace PLDD MUDr. Iveta Svobodová - Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Iveta Svobodová, ordinace PLDD, Karla Čapka 13, Šlapanice, 664 51 vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb. výběrové řízení na 1 rezidenční místo lékaře v oboru: Pediatrie

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit : absolventi/ky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství či lékaři/ky ve specializační přípravě. Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 30.6.2024. K následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky do 14 dnů.

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 1 – Přihláška xls.

- osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 2 – Osobní dotazník.xls ) + 1 fotografie pasového formátu

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců )

- výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ( ne starší 3 měsíců )

- neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie

- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal - přehled odborné praxe ( včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe )

Hodnotící kritéria:

- formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení

- vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti

- odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem, státní zkoušky ……

- osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:

- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

Kontakty pro případné dotazy : info@pediatr-slapanice.cz, 608 444 927

 


// Přidáno: 23.2.2024


Vážení pacienti,
informujeme, že dne 1.3.2024 neordinujeme z důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení

// Přidáno: 31.8.2023


Vážení pacienti,
informujeme, že dne 4.9.2023 neordinujeme z důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení

// Přidáno: 11.8.2023


Vážení pacienti, informujeme, že v termínu 14.-18.8.2023 máme dovolenou. V ordinaci budeme pouze 14. a 15.8. 7:30-10:00. Děkujeme za pochopení.

// Přidáno: 26.6.2023


Vážení pacienti,
informujeme, že ve dnech 3.-4.7.2023 neordinujeme z důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení

Stránka: 1/3123

tisknout aktuální stránku

© JS