Pediatr Šlapanice - MUDr. Iveta Svobodová

adresa:

Karla Čapka 13, 664 51 Šlapanice

telefon:

608 444 927

email:

info@pediatr-slapanice.cz

Aktuality z pediatrie

// Přidáno: 7.4.2020Vážení rodiče, níže uvádíme informace k podání přihlášek do MŠ v tomto roce. Bližší info na webových stránkách MŠMT
 
Doložení řádného očkování dítěte k přihlášce do MŠ
 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz web), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

// Přidáno: 15.3.2020


Váženi pacienti, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR kvůli pandemii novým coronavirem budou plošně ordinace praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost fungovat v nouzovém režimu. Tzn. s účinností od 16.3.2020 v naší ordinaci ordinační hodiny pro nemocné zůstávají beze změn, ale ošetříme pouze akutní případy po předchozím telefonickém objednání. Prosím o velmi pečlivou rozvahu, zda je nutné abyste ordinaci navštívili. Vynasnažíme se maximálně fungovat přes telefon či email. Do čekárny vstupujte jednotlivě, pokud máte vy nebo vaše dítě příznaky autního respiračního onemocnění, pak byste měli mít nasazeny ústní roušky. Dodržujte úzkostlivě pravidla osobní hygieny - desinfekce rukou (na WC pro pacienty), jednorázové kapesníky, jednorázové podložky pod vaše děti apod. Mezi ordinační dobou pro nemocné a prevencemi bude pauza, kdy vydesinfikujeme povrchy, vyvětráme.
Pacienti v karanténě ošetříme až po skončení pracovní doby opět po předchozím telefonickém objednání. Takový pacient, pokud jeví známky respiračního onemocnění (suchý kašel, teplota, zánět spojivek) by měl ale přímo kontaktovat Krajsou hygienickou stanici nebo ambulanci infekční kliniky, neboť v naší ordinaci nemáme k dispozici ochranné pomůcky, v kterých bychom mohli vyšetření provést. Uvedený režim platí do odvolání. Velmi děkuji za pochopení a respektování.

// Přidáno: 16.2.2020


Vážení pacienti,
dovolujeme si informovat, že v týdnu od 17.-21.02.2020 ordinujeme následovně - 17.-19.02.2020 v době od 07:30-10:00 pro nemocné, 20.-21.02.2020 je ordinace uzavřena z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení

// Přidáno: 14.8.2019


Vážení pacienti, dovolujeme si informovat Vás, že ve dnech 15.-16.08.2019 bude naše ordinace uzavřena z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

// Přidáno: 4.7.2019


Vážení pacienti, dovolujeme si informovat, že v týdnu od 08.-12.07.2019 neordinujeme z důvodu dovolené. Pouze akutní případy ošetří paní doktorka MUDr. Sylva Štěrbová Mlýnské nám. 1, Brno - Obřany ve svých ordinačních hodinách pro nemocné po předchozí telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.

Milí pacienti, rodiče, ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prázdniny a také poděkovala za veškerou projevenou formu podpory a přání a v neposlední řadě i toleranci při poskytování naší péče v souvislosti s narozením mých dcer. Velmi si toho vážím.

Stránka: 6/141234567891011121314

tisknout aktuální stránku

© JS